TANIDAN TEDAVİYE MEME KANSERİ GERÇEĞİ 
PROF.DR. SUHA AYDIN-DOÇ. DR. TAMER AKÇA 
Meme polikliniklerine Başvuruya neden olan Yakınmalar ve Tanı Yöntemleri nelerdir Meme kanseri için riskler nelerdir ? Risk nasıl hesaplanır ? Riski hesaplamak ne kadar önemlidir ? Meme tarama Programı nedir ve kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır ? Meme kanserinde görüntüleme nasıl yapılır ? Meme kanserinde Biyopsi Yöntemleri nelerdir ? Meme kanserinde Cerrahi Tedavi seçenekleri nelerdir ? Meme kanserinde İlaç tedavisi nasıl yapılır ? Meme kanserinde Radyoterapi (Işın tedavisi ) Nasıl Yapılır ? Meme Kanserinde Nükleer Tıp Uygulamaları Nelerdir ? Meme kanserşi ve Psikiyastri Meme Kanserli Hastalarda Kol ve Omuz eklemi Sorunları Meme Kanseri Sonrası Yeniden meme yapılması Meme Kanseri olan Hastalarda Hemşirelik Bakımı Nasıl Olur ? Ve Hayatın İçinden bir Öykü : Gereksiz acılara Son
 
Sayfa Sayýsý : 92   ISBN : 978-975-6900-20-8   Basým Yeri : CAN MATBAACILIK MERSİN   Basým Tarihi : 2007 
Satýþ Fiyatý : 7,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
BALIK ANATOMİSİ 
PROF. DR. GÜRKAN EKİNGEN 
Balıkların Dış Yapıları, Kemiksel Yapı (İskelet Sistemi), Kaslar ve Hareket, Sindirim Sistemi ve Beslenme, Solunum Sistemi ve Solunum, Kan, Dolaşım Sistemi ve Dolaşım, Urogenital Organlar, Sinir Sistemi, Görme Organı ve Görme, Koku (Oflaktor) Organları ve Koklama, Tad Duyusu (Reseptörleri), Denge ve İşitme Organları, Endokrin Bezler, Renk, Ses, Işık Organları, Elektrik Organları, Zehir ve Zehirleme, Osmotik Regulasyon ve Isı Ayarlanması...
 
Sayfa Sayýsý : 254   ISBN : 975-6900-03-02   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2001 
Satýþ Fiyatý : 4,85 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 4,00 YTL (KDV Dahil)
 
LİMNOLOJİ 
PROF. DR.GÜRKAN EKİNGEN 
İç Sular, Göller: Kökenleri ve Yapıları, Suyun Fiziksel Özellikleri, Suyun Kimyasal Yapısı ve İlgili Olaylar, İç Suların Biyolojik Yapıları, Göletler, Bataklık Gölleri, Akarsular...
 
Sayfa Sayýsý : 208   ISBN : 975-6900-02-4   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2001 
Satýþ Fiyatý : 4,15 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 3,55 YTL (KDV Dahil)
 
MİKROALG-ROTİFER KÜLTÜR SİSTEMLERİ VE TASARIMI 
YRD. DOÇ. DR. HİLAL KARGIN 
Mikroalglerin Su Ürünleri Yetitiriciliğinde Yeri ve Önemi, Mikroalg Kültür Sistemleri, Kültür Sistemlerinin Karşılaştırılması, Fitoplankton Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Rotiferin Yeri ve Önemi, Sonuç...
 
Sayfa Sayýsý : 39   ISBN : 975-6900-08-3   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 2,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 1,70 YTL (KDV Dahil)
 
31.INT.URBAN FELLOWS CONFERANCE 
MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Acknowledsments, Fellows and Guest, Resource People, Background Of The Jhons Hopkıns Internatıonal, Conference Program, Foreword, Introductıon, Housıng and Housıng Industry İn Mersın, A Gateway Regıon That Looks For New Opportunıtıes İn Oconomıc Development, Travel Behavıours İn Mersın, Urgent Problems Of Mersın, Urban Conservatıon And Hıstorıc Tarsus, Excavatıons At Republıc Square İn Tarsus, Coastal Potentıals And Tourısm Planıng İn İçel, The Role Of Mersın Chamber Of Commerce And Industry İn Urbanısatıon, Preservıng Our Herıtage: A Case Study From Southern Anatolıa, Development Of Ancıent Settlements İn Cılıcıa, Urban Poverty İn The Turkısh Context, Mersın Port and Mersın Free Trade Zone, Photographs, Conference Contrıbutors..
 
Sayfa Sayýsý : 123   ISBN : 975-6900-09-1   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 7,05 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,65 YTL (KDV Dahil)
 
PLANKTON BİLGİSİ 
YRD. DOÇ.DR. HİLAL KARGIN-ARŞ. GÖR.NURAY SOYDEMİR 
Mikroskop Kullanma Tekniği, Fitoplanktonik Organizmaların Toplanması, Bitki Sistematiği (Taksonomi), Sınıflandırma, Fitoplanktonik Organizmaların Genel Özellikleri, Euglenophyta (Kamçılı Algler), Chlorophyta (Yeşil Algler), Chlorophyceae (Yeşil Algler), Conjugatophyceae (Kavuşur Algler), Chrysophyta (Altın Sarısı Algler), Pyrrophyta (Ateş Rengi Algler)...
 
Sayfa Sayýsý : 111   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 10,35 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 8,30 YTL (KDV Dahil)
 
SİTOLOJİ 
YRD. DOÇ. DR. MÜNİR TUNCER 
Hücre Yapısı, Hücrenin Kimyasal Yapısı, Nükleik Asitler, Protein Sentezi (Translasyon), Hücre Yüzünü Oluşturan Elemanlar, Hücre Membranının Uğradığı Morfolojik Değişimler, Sitoplazma ve Sitoplazmik Vakuol ( Endomembran) Sistemi, Hücre Organelleri, Çekirdek (Nükleus), Kromozomlar Ve Hücre Bölünmesi...
 
Sayfa Sayýsý : 251   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 9,60 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 7,70 YTL (KDV Dahil)
 
MİKOLOJİ 
YRD. DOÇ. DR. MÜNİR TUNCER 
Fungusların Sınıflandırılması, Myxomycota, Eumycota, Alt Bölüm: Mastigomycotina, Alt Bölüm: Zygomycotina, Alt Bölüm: Asmoycotina, Alt Bölüm: Basidiomycotina (Basidiomycetes), Alt Bölüm: Deuteromycotina (Fungi İmperfecti), Fungus Fizyolojisi, Tıbbi Mikoloji...
 
Sayfa Sayýsý : 169   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 6,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,20 YTL (KDV Dahil)
 
DOĞAL LİFLER 
ÖĞR.GÖR. AYSUN SAĞBAŞ 
TEKSTİL LİFLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, TEKSTİL LİFLERİNİN YAPISI, DOĞAL ELYAF TÜRLERİNİN İNCELENMESİ...
 
Sayfa Sayýsý : 74   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 1,40 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 1,20 YTL (KDV Dahil)
 
PARAZİTER BALIK HASTALIKLARI 
YRD. DOÇ. DR. SELMİN ÖZER 
PARAZİT VE PARAZİTLİK, BALIK PARAZİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASINDA KULLANILAN TAKSONLAR, PARAZİTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ, BALIKLAR İÇİN PATOJEN PARAZİTLER, PROTOZOONLAR, METAZOA...
 
Sayfa Sayýsý : 103   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2007 
Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil)
 
FELSEFEDE DEĞERLER SORUNU 
DOÇ.DR. SARA ÇELİK 
Felsefe Tarihinde Değer Sorunu (Doğan Özlem), Değer Biçmek (Uluğ Nutku), Değer Sorunu Afşat Timuçin), Değer Vermek ve Ben Bilinci (Ömer Naci Soykan), Değişen Dünya ve İnsan Değeri / Değerleri Sorunu (Nesrin Kale), Çoğulculuk ve Değer Bunalımı (Ali Osman Gündoğan), Değer Yargıları Konusunda Öznellik Yaklaşımları Savunulabilir Mi? (Sara Çelik)...
 
Sayfa Sayýsý : 82   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 1,40 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 1,25 YTL (KDV Dahil)
 
YİYECEK ve İÇECEK YÖNETİMİ l 
YR.DOÇ. ŞULE ÇETİN 
ÇİZELGELER LİSTESİ,
BÖLÜM I GENEL BİLGİLER, MUTFAĞIN GELİŞİMİ, MUTFAKTA İŞ BÖLÜMÜ, MUTFAK TÜRLERİ, MUTFAĞIN BÖLÜMLER, MUTFAK ARAÇ-GEREÇLERİ,
BÖLÜM II SANİTASYON, YİYECEKLERDE TEHLİKE, BAZI TANIMLAMALAR, MİKROORGANİZMALAR,
BÖLÜM III ANA GIDA MADDELERİ VE PİŞİRME YÖNTEMLERİ, ANA GIDA MADDELERİ, ĞİŞİRME YÖNTEMLERİ, KOKULU OTLAR VE BAHARATLAR,
BÖLÜM IV ET SULARI VE SOSLAR, ET SULARI, SOSLAR,
BÖLÜM V ETLERİN KULLANIMI, ETLERİN SINIFLAMASI, KALİTELİ ETİN ÖZELLİKLERİ, ETİN PİŞİRİLMESİETİN YUMUŞATILMASI, SIĞIR VE DANA ETLERİNDEN HAZIRLANAN BİRKAÇ ÖRNEK,
BÖLÜM VI ORDÖVRLER (HORS D’OEUVRE) VE SALATALAR, ORDÖVRLER, SALATALAR,
BÖLÜM VII ÇORBALAR VE PATATES GARNİTÜRLERİ, ÇORBALAR, PATATES GARNİTÜRLERİ,
BÖLÜM VIII SATINALMA, TESLİM ALMA, DEPOLAMA VE KONTROL, SATIN ALMA SÜRECİNDE PLANLAMA, SATIN ALMA SÜRECİ, DEPOLAMA, KAYNAKÇA...
 
Sayfa Sayýsý : 85   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2007 
Satýþ Fiyatý : 7,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 6,00 YTL (KDV Dahil)
 
MERSİNDE FAAL.GÖS.KOB.İŞLETMELERİN SORUNLARI VE BEKLENTİLERİ 
YRD. DOÇ. DR. AYŞEHAN ÇAKICI 
Genel Olarak Kobiler, Esnek Üretim Sistemi ve Kobiler, Kobi Tanıtımı, Türkiye’de Kobi’lerin Sorunları, Kobi’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkısı, Türkiye’de Kobi’lerin Desteklenmesi, Mersin’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Sorunları ve Beklentileri, Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yönetimi, Araştırmanın Bulguları, Kobi’lerle İlgili Genel Bilgiler, İnsan Kaynaklarıyla İlgili Bilgiler, Yönetim Ve Organizasyonlarla İlgili Bilgiler, Üretimle İlgili Bilgiler, Pazarlamayla İlgili Bilgiler, Finansmanla İlgili Bilgiler, Destek Hizmetleriyle İlgili Bilgiler, Araştırma Bulgularıyla İlgili Genel Değerlendirme, Sonuç Ve Öneriler...
 
Sayfa Sayýsý : 91   ISBN : 975-6900-12-1   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2002 
Satýþ Fiyatý : 2,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 1,70 YTL (KDV Dahil)
 
MALİYET MUHASEBESİ 
ÖĞR.GÖR.MEHMET ŞENLİK 
Maliyet Muhasebesi ve Temel Kavramlar, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi İle Genel Muhasebe Arasındaki Fark, Maliyet, Gider, Harcama Kavramları, Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyet Muhasebesinin Muhasebe Organizasyonu İçindeki Yeri, Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi, Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin Oluşturulması, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Maliyet Muhasebesi, Üretim Giderleri (Maliyet Unsurları), Madde ve Malzeme Giderleri, İşçilik Maliyetleri (Giderleri), Genel Üretim Giderleri, Satışların Maliyeti ve Gelir Tablosu Uygulaması, Mamül Üreten İşletmelerde Maliyet Muhasebesi Kayıt Uygulaması, Maliyet Hesaplamaları, Maliyet Sisteminin Oluşturulması, Sipariş Maliyet Yöntemi, Safha (Evre) Maliyet Yöntemi, Birleşik ve Yan Mamüllerin Maliyet Hesaplaması, Birleşik Mamül ve Özellikleri, Birleşik Maliyetlerin Dağıtılmasında Kullanılan Yöntemler, Yan (Tali) Mamüller, Standart Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Tanıtm ve Özellikleri, Standart Maliyet Sisteminin Fayda ve Sakıncaları, Standart Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulmasında İzlenecek Süreç, 7/A Seçeneğine Göre Standart Maliyet Sistemi Hesapları ve Standart Maliyet ,Sisteminin İşleyişi, Standartlar ve Saptanması, Sapmaların Belirlenmesi, Analizi Ve Muhasebe Kaydı, Satışların Maliyet Tablosu, Tek Düzen Hesap Planı...
 
Sayfa Sayýsý : 212   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 11,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 9,00 YTL (KDV Dahil)
 
ŞİRKETLER MUHASEBESİ 
ÖĞR.GÖR.MEHMET ŞENLİK-ÖĞR.GÖR.TOLGA UYSAL 
Şirketlere İlişkin Genel Açıklamalar, Adi Şirketler, Adi Şirketlerin Tanımı, Adi Şirketlerin Özellikleri, Adi Şirketler ile Ticaret Şirketlerinin Arasındaki Temel Farklılıklar, Adi Şirketlerin Yönetimi ve Sermaye, Adi Şirketlerin Vergilendirme Sistemi, Adi Şirketlerde Kar/Zarar Paylaşımı, Adi Şirketlerde Tasfiye, Şahıs Şirketleri, Şahıs Şirketlerine İlişkin Genel Bilgiler, Şahıs ve Sermaye Şirketleri Arasındaki Farklılıklar, Kollektif Şirketler, Adi Komandit Şirket, Sermaye Şirketleri, Sermaye Şirketlerine İlişkin Genel Bilgiler, Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Şirket Birleşmeleri, Ekler...
 
Sayfa Sayýsý : 176   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 9,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 8,00 YTL (KDV Dahil)
 
GENEL KİMYA l 
ÖĞR. GÖR. DR.HATİCE GECEGÖRMEZ 
Kimyaya Giriş, Atomlar, Moleküller ve İyonlar, Kimyasal Reaksiyonlar I: Kimyasal Eşitlikler ve Sulu Çözeltilerde Reaksiyonlar, Kimyasal Reaksiyonlar II: Kütle İlişkileri, Gazlar, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri, Asitler ve Bazlar, Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler, Kaynaklar, Periyodik Tablo...
 
Sayfa Sayýsý : 223   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2003 
Satýþ Fiyatý : 7,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 5,50 YTL (KDV Dahil)
 
GENEL KİMYA LABORATUVARI l 
ÖĞR. GÖR. DR.HATİCE GECEGÖRMEZ 
Laboratuvarda Kullanılan Malzemeler, Laboratuvar Ekipmanları, Kimya Laboratuvarında Çalışma ve Güvenlik Kuralları, Laboratuvarda Çalışma Kuralları, Güvenlik Kuralları, Deney 1 - Yoğunluk Tayini, Deney 2 - Kütlenin Korunumu Yasası, Deney 3 - Bir Oksidin Ampirik Formülünün Bulunması, Deney 4 - Hidratlarda Formül Belirleme, Deney 5 - Sulu Çözeltilerde Reaksiyonlar, Deney 6 - Maddenin Özellikleri ve Çözünürlük, Deney 7 - Sentez ve Verim Hesabı, Deney 8 - Bir Gazın Hacminin Sıcaklıkla Değişimi, Deney 9 - Su Üzerinde Toplanan Gaz, Deney 10 - Çözeltilerin Hazırlanması, Deney 11 - İndikatörler ve Asit-Baz Titrasyonları, Deney 12 - Ph Metre Ve Ph Kağıdı Kullanarak, Ph Ölçümü, Kaynaklar, Rapor Hazırlama Kuralları, Periyodik Tablo...
 
Sayfa Sayýsý : 115   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 4,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 3,50 YTL (KDV Dahil)
 
GENEL MATEMATİK 
ÖĞR. GÖR. CEMAL TAŞKIN 
Kümeler ve Sayılar, Kümeler, Sayılar, Üslü İfadeler, Köklü İfadeler, Oran ve Orantı, Aralık Kavramı, Mutlak Değer, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, Özdeşlikler, Denklemler Ve Eşitsizlikler, Özdeşlikler, Denklemler, Eşitsizlikler, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, Fonksiyonlar, Fonksiyon Kavramı, Doğrusal Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Parabol, Rasyonel Fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar, Parçalı Fonksiyonlar, Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, Trigonometri, Trigonometrik Bağıntılar, Trigonometrik Özdeşlikler, Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri, Trigonometrik Denklemler, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, Matris ve Determinantlar, Matrisler, Matrislerde İşlemler, Determinant, Bir Determinantın Minörleri ve Kofaktörleri, Ek Matris, Bir Matrisin Tersi (İnversi), Bir Matrisin Rankı, Lineer Denklem Sistemleri, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, Kompleks (Karmaşık) Sayılar, Karmaşık Sayılar ve Özellikleri, Karmaşık Sayılarda Kuvvet ve Kök Alma, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, Limit ve Süreklilik, Limit Kavramı, Süreklilik Kavramı, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, Türev ve Uygulamaları, Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Türevi, Bileşke Fonksiyonun Türevi, Trigonometrik Fonksiyonların Türevi, Logaritmik ve Üstel Fonksiyonların Türevi, Yüksek Mertebeden Türevler, Türevin Geometrik Anlamı Ve Teğet Denklemi, Türevin Uygulamaları, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi, İntegral ve Uygulamaları, İntegral Kavramı, İntegral Alma Metodları, Belirli İntegral, Düzlemsel Bölgelerin Alan ve Hacim Hesapları, Bölüm Araştırmaları, Bölüm Testi...
 
Sayfa Sayýsý : 281   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 3,50 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 3,00 YTL (KDV Dahil)
 
MESLEKİ YAZIŞMALAR 
ÖĞR. GÖR. DR. EMEL BAHAR 
İLETİŞİM KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ İŞ YAZILARININ ÖNEMİ, BİÇİM VE İÇERİĞİ YAZIŞMA TÜRLERİ RAPORLAR VE RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ...
 
Sayfa Sayýsý : 139   ISBN :   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 10,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 8,50 YTL (KDV Dahil)
 
TÜRKİYEDE DENİZ BALIKLARI TANI ANAHTARI 
PROF. DR. GÜRKAN EKİNGEN 
Sistematik Nedir, Sistematiğin Tarihi Balık Sistematiği, Balık Türlerinin Sistematiği, Tanı Anahtarı, Kaynaklar, İndeks, Sözlük...
 
Sayfa Sayýsý : 193   ISBN : 975-6900-15-6   Basým Yeri : MERSİN   Basým Tarihi : 2004 
Satýþ Fiyatý : 5,00 YTL (KDV Dahil) 
ME.Ü Öðrencisine Satýþ Fiyatý : 4,00 YTL (KDV Dahil)
 
 [1] | 2 | 3 | 4